Informatie Nominaties Sustainable Travel Award

De 'Sustainable Travel Award’ krijgt dit jaar speciale aandacht in het VN-jaar van Duurzaam Toerisme. In 2018 gaat de nationale duurzaamheidprijs in de reisbranche op een feestelijke manier uitgereikt worden op het Reisgala van 27 januari 2018. Voorafgaand publiceert Travmagazine een aantal kanshebbers om zoveel mogelijk andere bedrijven en organisaties in de reissector te inspireren mee te doen aan deze verkiezing.

De bekendmaking van de drie genomineerden vindt plaats op de door ANVR georganiseerde ‘Changes in Tourism’-dag op woensdagochtend 10 januari 2018 op de Vakantiebeurs in Utrecht. De 'Sustainable Travel Award’ is een initiatief van ANVR en Travmagazine in samenwerking met de Vakantiebeurs en het MVO Netwerk Toerisme.

Nominaties

Wie?
Iedere partij binnen de reissector of daaraan gerelateerd kan meedoen. Onderwijsinstellingen, reisorganisaties, accommodaties, vervoerbedrijven, excursieaanbieders, bestemmingen. ICT- bedrijven etc. etc.  kunnen allemaal deelnemen aan de Award. 

Wat zijn de beoordelingscriteria?

De inzendingen zullen door de jury op basis van een verschillende criteria beoordeeld worden. Er wordt o.a. gekeken naar de mate waarin het project op een positieve manier heeft bijgedragen c.q. bijdraagt aan:

 • People: Sociaal-Cultureel
 • Planet: Natuur en milieu
 • Profit: bedrijfseconomisch
 • Community
 • Communicatie: Beïnvloeding gedrag (bijv. medewerkers, leveranciers, partners, gasten, bestemmingsautoriteiten)
 • Praktische toepasbaarheid en belang voor sector
 • Innovatie
 • Kwaliteit

Wie hebben zitting in de jury? 

De jury voor de ‘Sustainable Travel Award  is als volgt samengesteld: 

 • Bernedine Bos, Hoofd programma’s en projecten MVO Nederland
 • Mirjam Dresmé, Hoofd communicatie ANVR 
 • Louis Frankenhuis, Reisondernemer
 • Theo de Reus, hoofdredacteur TravMagazine, juryvoorzitter
 • Carinha Uytterhoeven, Business Unit Manager (Onderwijs, Reizen, Zorg & Vrije Tijd), Jaarbeurs.

Inclusief de stem van het vakpubliek zijn er dus totaal 6 jurystemmen.

De jury heeft als taak zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan met de inzendingen. De jury bepaalt, ongeacht het aantal keren dat een persoon of organisatie wordt aangedragen, welke van de genomineerde initiatieven in aanmerking komt en wie de 'Sustainable Travel Award' in ontvangst mag nemen. Daarnaast geldt dat de winnaar van de poll een extra jurystem krijgt.

Hoe verloopt de verdere procedure? 

Vervolgfase 1 – selectie en bekendmaking max. 3 genomineerden (17 december 2017 – 10 januari  2018).

In deze periode vindt de beoordeling plaats door de hiervoor aangestelde juryleden en op basis van de gestelde beoordelingscriteria.  De jury bepaalt welke 3 projecten genomineerd worden voor de finaleronde. Dit wordt met gepaste trots bekendgemaakt op de door de ANVR georganiseerde Changes in Tourism-dag op woensdagochtend 10 januari 2018.  

Het publiek heeft na de bekendmaking de tijd om ook zijn stem uit te brengen via een poll   www.travmagazine.nl De winnaar van de poll krijgt een extra jurystem. De extra jurystem wordt meegewogen in de finale stemronde.

Na de Vakantiebeurs worden de stemmen geteld van het vakpubliek en de jury, totaal 6 stemmen.

Vervolgfase 2 – bekendmaking winnaar ‘Sustainable Travel Award’ (zaterdag 27 januari 2018)
Zaterdag 27  januari 2018 tijdens het door TravMagazine georganiseerde Reisgala wordt de uiteindelijke winnaar van de Sustainable Travel Award bekendgemaakt.

Publiciteit

Met gepaste trots worden de genomineerden in aanloop naar de ‘Changes in Tourism’-dag gepubliceerd op www.travmagazine.nl en www.anvr.nl  – o.v.v. de naam van genomineerde persoon of organisatie met het bijbehorende initiatief. 

Bij de uitreiking van de ‘Sustainable Travel Award’ geeft de ontvanger toestemming foto en naamsvermelding te mogen gebruiken in de communicatie naar de diverse media.


Contactadres

ANVR, Baarnsche Dijk 10F, 3741LS Baarn

Contactpersoon: Gerben Hardeman

Email: ghardeman@anvr.nl;  Tel. 035 5433420

Mobiel . 06 38107123