Jaarbeurs maakt gebruik van cookies

Voor een optimale gebruikerservaring maakt Jaarbeurs gebruikt van cookies.
Meer informatie hierover vind je in ons cookie statement » 

Ja, ik accepteer cookies

Future Mindset: Hoe je deze kunt creeëren om langetermijn groei te stimuleren. #vakantiebeursvakdag

De meest succesvolle bedrijven zijn toekomstgericht en innoveren in hun groeifase. Ze zijn continue op de hoogte van wat er gaande is en wat er gaat komen, en spelen hierop in. Hoe kun je als organisatie een “future mindset” ontwikkelen? En waarom is dit zo belangrijk? Lees hieronder de blog van Regina van der Laan.

Blauw Research is een onderzoeksbureau dat onder andere marketingadvies geeft op het gebied van toekomstgerichtheid. Ze hebben drie expertise gebieden: Insight, foresight en sparks. Christian de Jong vertelde op de vakantiebeurs vakdagen over hun “Foresight streaming” platform waarmee organisaties een future mindset kunnen ontwikkelen.

Toekomstgerichtheid – Waarom?

De behoeften en wensen van consumenten veranderen in een versneld tempo. Om aan deze veranderende consumentenbehoeften te voldoen is het essentieel dat organisaties de consumenten voor zijn en niet gewoon volgen. Dit vraagt om toekomstgerichtheid. Organisaties moeten continu monitoren en vooral begrijpen wat er op het moment speelt en wat de toekomst gaat beïnvloeden. Ze moeten kijken waar de markt naartoe gaat en daarop anticiperen.

Christian de Jong vergelijkt dit met tennis. Wanneer de bal op je af komt moet je goed kijken waar deze terecht gaat komen en hierop reageren. Bedrijven moeten de toekomst prognosticeren en daarop anticiperen. Essentieel is daarbij het begrijpen welke acties ondernomen moeten worden om dit goed te doen. Dit zal beter gaan naarmate dit meer wordt getraind. Ditzelfde geldt voor de innovatie in de groeifase.

Bedrijven kunnen reactief of proactief innoveren. Dit houdt in dat ze innoveren op het moment dat ze in de neergang (reactief) of in de groeifase (proactief) zitten. Het risico van reactief innoveren is dat andere bedrijven je voor kunnen zijn of dat het bestaande product niet meer te redden valt. Wanneer bedrijven proactief innoveren is toekomstgerichtheid van belang en moeten zij daarom meer en vaker vooruit kijken. De meest succesvolle bedrijven hebben een toekomstgerichte strategie en innoveren in hun groeifase.

Future mindset creeëren door Foresight Streaming

Toekomstgerichtheid is een proces. Bedrijven die voortdurend op de hoogte zijn van wat er speelt en bewust omgaan met deze informatie hebben een ‘future mindset’. Zij hebben niet een bepaald moment waarop ze kijken naar het nu en de toekomst, maar passen dit structureel toe in hun organisatie. Organisaties kunnen dit doen doormiddel van het ‘Foresight Streaming’ platform van Blauw Research. Dit is een online platform waar consumenten hun ervaring en mening delen.

Het Foresight Streaming platform heeft twee verschillende datastromen. Bedrijven kunnen zowel inzicht als ook vooruitzicht in hun doelgroep krijgen. Het platform herkent patronen in de antwoorden en gespreken van de deelnemers waardoor het informatie over het nu kan geven en voorspellingen over de toekomst kan doen. De eerste datastroom, wat een top-down aanpak heeft, voorziet bedrijven met inzicht. Wanneer bedrijven bepaalde vragen hebben waar onderzoek voor nodig is kunnen zij deze in het platform stellen en krijgen hier antwoord op terug. Zo kunnen ze ervaren hoe mensen ergens over denken. Meestal gaat dit over het ‘hoe en waarom’. De tweede datastroom heeft een bottom-up aanpak. Hier zijn de deelnemers vrij in het delen van informatie dat zij belangrijk vinden om te delen. Er wordt volledig geluisterd naar de doelgroep. De data is ongestructureerd en wordt geanalyseerd doormiddel van ‘tekst mining’. Deze filtert de gedrags- en houding informatie en kan daaruit signalen oppikken die duiden op verandering (foresight).

Deze manier van informatie verkrijgen kan in verschillende gebieden binnen een bedrijf van waarde zijn, zowel voor het management (strategische beslissingen) als ook op operationeel gebied (bv. het bepalen van de layout van een brochure). Bedrijven krijgen inzicht in hun doelgroep op basis van kwalitatieve data. Ze krijgen specifieke inzichten en waardevolle voorspellingen voor de toekomst. Als een bedrijf op lange termijn wil blijven groeien is zo’n ‘future mindset’ van groot belang.